Rubriky
Turisti Zprávy

Bezpečnostní zásahy podél komunikace U Sloupu (Saula) – Na Tokání

V tomto týdnu byly zahájeny bezpečnostní zásahy podél účelové komunikace od informačního střediska Saula směrem Na Tokání v NP České Švýcarsko. Spočívají v odtěžení stromů, převážně smrků, které by mohly pádem ohrozit buď provoz na komunikaci nebo vedení vysokého napětí, které se v blízkosti komunikace rovněž nachází. Práce budou prováděny do konce března příštího roku. Po převážnou většinu tohoto času bude komunikace, která současně slouží jako cyklotrasa (č. 3029) a je využívána také pěšími turisty, s opatrností průchozí.

Úsek účelové komunikace a cyklotrasy (č. 3029) od informačního střediska Saula směrem Na Tokání, kde budou prováděny zásahy pro zajištění bezpečnosti provozu.

Mapový podklad: mapy.cz
Zdroj: www.npcs.cz