Rubriky
Zprávy

Odkanalizování Horního Oldřichova pokračuje

Výstavba kanalizace v Horním Oldřichově pokračuje dalšími dvěma etapami. Ty zahrnují část ul. Oldřichovské, dále ul. Kateřinskou, slepou komunikaci pod ul. Obvodovou, ul. Jižní cesta, část ul. Berounské a Alešovy, ul. Harantovu a ul. Obvodovou. Práce začnou 17. července a potrvají zhruba čtvrt roku.

V rámci III. a IV. etapy dojde k vybudování splaškové kanalizace včetně části přípojek na veřejné části k jednotlivým objektům, k rekonstrukci/k přeložce vodovodu, vybudování dešťové kanalizace/odvodňovacích rigolů k odvedení srážkové vody z komunikací. Na závěr budou také opraveny místní komunikace.

„Během stavebních prací by měl být Horní Oldřichov průjezdný. Obyvatelé ale musejí počítat s tím, že posunem pracovního místa budou mít vždy na nezbytně nutnou dobu, tedy během pokládky nových potrubí, omezený pouze vjezd k objektům. Průchod pro pěší bude po celou dobu stavby zajištěný,“ přibližuje průběh stavby náměstek primátora pro rozvoj města a IT Ondřej Smíšek.

Zhotovitelem prací, za které město zaplatí 25 048 132,82 Kč bez DPH, je firma EUROVIA CS, a.s. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo najít žádný dotační titul, pustilo se město do této investice postupně po etapách a financovat práce z rozpočtu města. Odkanalizování Horního Oldřichova je rozděleno do devíti etap. První dvě etapy byly zahájeny v roce 2020, nyní město pokračuje třetí a čtvrtou etapou.

Zdroj: Magistrát města Děčín
Foto: ilustrační generovaná pomocí AI