Rubriky
Zprávy

Firmy z okresu Děčín obsadily místa ve všech kategoriích Stejné šance

Stejná šance je soutěž firem, které zaměstnávají pracovníky se zdravotním hendikepem. Slavnostní vyhlášení 10. ročníku soutěže Stejná šance – zaměstnavatel 2023 a Stejná šance – kolega 2023 za Ústecký kraj proběhlo pod záštitou Ústeckého kraje a Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Vyhlašovatelem v Ústeckém kraji byla Agentura Osmý den, o.p.s., která podporuje lidi se zdravotním znevýhodněním při hledání nového zaměstnání.

Vítězem na chráněném trhu práce se stal sociální podnik z Kadaně BOK & LK s.r.o. – česká firma provozující prádelnu, žehlírnu, šicí dílnu a další služby. Na 2. místě se umístily hned dvě firmy z okresu Děčín a to skupina chráněných dílen a sociálních podniků JUHA s.r.o. a Dobrovolnické centrum patřící pod neziskovou organizaci Slunečnice, z. s. Na 3. místě byla firma Building & Law, spol. s r.o. provozující samoobslužné prádelny Speed Queen s pobočkami v Děčíně, Teplicích a Ústí.

Vítězem na otevřeném trhu práce se stala ústecká textilní firma MALFINI, a.s. Na 2. místo se dostala teplická firma Lahůdky JITŘENKA, spol. s r.o. Na 3. místě se umístily dvě firmy – provozovatel děčínského aquaparku Děčínská sportovní, p.o. a ústecký výrobní podnik Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.

Cílem soutěže Stejná šance – kolega 2023 je ocenit také jednotlivé zaměstnance se zdravotním hendikepem. Nejlepší kolegyní se stala paní Ilona Přibylová z děčínské Kavárny – palačinkárny Na Cestě patřící pod pobočný spolek Slunečnice, z.s., kde pracuje již 12 let. Na 2. místo se dostaly paní Aneta Zámková, konzultantka z Tichého světa, o.p.s. a paní Dagmar Rozumovská, pracovnice z Potravinové banky v Ústeckém kraji, z.s. Na 3. místě se se shodným počtem bodů umístili dokonce tři kolegové – paní Marie Harcubová z děčínské firmy Good Sailors, s.r.o., paní Hana Sequensová z děčínské firmy inpox s.r.o. a pan Luboš Jansta z BOK & LK s.r.o.

Výjimečné ocenění za opakovanou účast dostali také dva zaměstnanci, kteří byli v kategorii Kolega nominováni opakovaně a v minulých ročnících soutěž vyhráli. Oceněnými byli pan Roman Tuček z Děčínská sportovní, p.o. a pan Václav Skřivánek ze Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p.o.

Zdroj: rodina.mmdecin.cz