Rubriky
Zprávy

V několika lokalitách města proběhne kácení stromů

Na několika místech v Děčíně dojde v době vegetačního klidu (do 31. března) ke kácení stromů.

Na hřbitově ve Folknářích bude pokáceno osm tújí, jedna jedle, tři cypřiše a pět bříz. Kácení bude provedeno z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu stromů a také pro zajištění bezpečnosti na hřbitově. Dále budou na Folknářích z bezpečnostních důvodů pokáceny tři borovice, a to v blízkosti č. p. 104.

Další kácení proběhne ve Vilsnici. Konkrétně dvou vrb v ulici Slovanská a tří bříz a jedné vrby v ulici Ústecká x Květinová.

Do konce března bude také provedeno kácení břízy v ulici Škroupova u domu č. p. 318, kácení dvou borovic a tří bříz v blízkosti panelových domů v ulici Kamenická u č. p. 288, dále pak kácení dvou cypřišků před domem Pražská 403 a kácení javoru v ulici Na Vinici (palouk). V plánu je také kácení švestky a třešně v ulici Na Slovanech (hřiště), dvou suchých jeřábů v ulici Růžová, kácení borovice, cypřiše a dvou jedlovců na Labském nábřeží v blízkosti restaurace U Mostu a také kácení borovice v ulici Školní č. p. 1428/10.

Lesní úřad Děčín dále provede za účelem zlepšení zdravotního a kvalitativního stavu od 4. ledna do 1. března 2024 výchovnou těžbu v lesích na Kvádrberku. Dřevo bude přibližováno koňmi a dočasně skládkováno podél cest. Prosíme návštěvníky Kvádrberku, aby nevstupovali do míst, kde bude probíhat těžba.

Zdroj: Magistrát města Děčín