Rubriky
Zprávy

Moderní učebny již slouží děčínským žákům

Tři děčínské základní školy – ZŠ Na Stráni, ZŠ Máchovo náměstí a ZŠ Dr. M. Tyrše – mají modernější učebny. Celkem bylo na těchto školách dokončeno osm různých odborných učeben, které již žáci využívají. Práce trvaly několik měsíců.

„Programovací stoly na robotiku, sady na speciální fyzikální pokusy, modely částí lidského těla, vybavení na 3D tisk nebo venkovní třída se soláry a vlastní meteorologickou stanicí. Zkrátka to nejmodernější vybavení pro ještě lepší vzdělávání. Jsem nadšený a přesvědčený, že i když jde technika neustále kupředu, toto vybavení vydrží minimálně dekádu aktuální. Kvalitní a hlavně moderní zázemí pro děčínské žáky je jednou z našich priorit a těším se i na další školy, kde modernizace probíhá či proběhne. Výsledek předčil má očekávání a myslím, že jsme opět posunuli školství v Děčíně na další úroveň. Navíc s 90% přispěním z dotačních programů. Přesně takto by se tyto peníze měly využívat. Jako investice do lepší budoucnosti našich dětí,“ říká náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín), který má školství ve své gesci.

ZŠ Na Stráni
Tato základní škola se dočkala modernizace učebny fyziky. Náklady činily přes sedm milionů korun a zahrnují nejen stavební práce, ale také vybavení nábytkem, IT technikou a učebními pomůckami. Kromě toho vznikl v rámci projektu bezbariérový přístup do školy (dvě zdvihací plošiny) a byl upraven prostor před školou. Součástí projektu bylo také vybudování bezbariérového sociálního zařízení.

ZŠ Máchovo náměstí
Nejrozsáhlejší úpravy proběhly na této škole, kde došlo nejen k modernizaci pěti odborných učeben, ale také dvou kabinetů pro učitelský sbor a zároveň stavbě venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ a praktickou výuku přírodovědných předmětů v přírodě. Díky tak rozsáhlé modernizaci dojde ke zvýšení kvality výuky v přírodovědných oborech, v práci s digitálními technologiemi, 3D tiskem či ve výuce cizích jazyků. Očekává se zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a technické obory v souvislosti s lepším uplatněním na trhu práce. Projekt představuje jeden z kroků v rámci dlouhodobé vytrvalé snahy o zvýšení potenciálu uchazečů o zaměstnání na děčínském trhu. Realizace podpoří schopnosti uchazečů, kteří vstoupí na pracovní trh hned po základní škole. I ZŠ Máchovo náměstí je bezbariérová.

ZŠ Dr. M. Tyrše
Škola se dočkala modernizace učebny přírodních věd včetně přilehlého kabinetu a učebny IT. Po stavebních úpravách proběhla dodávka a montáž nábytku, stínící techniky, akustického opatření a dodávka a instalace IT vybavení a moderních učebních pomůcek. Děti tu mají k dispozici například model kostry člověka, funkční modely jednotlivých částí lidského těla – oko, srdce, plíce, zuby, mozek, páteř, aj., moderní mikroskopy, různé globusy, dále kromě PC a notebooků interaktivní tabuli, moderní AV řešení v případě distanční výuky, 3D tiskárnu, 3D skener, časosběrnou kameru, a mnoho dalších IT a učebních pomůcek. Náklady na realizaci činily 13 milionů korun.

Modernizace bude pokračovat
V letošním roce bude zahájena realizace dalšího projektu s názvem Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II, a to na ZŠ Na Pěšině, ZŠ Kamenická a ZŠ Březová. I tento projekt je součástí Integrované strategie Ústeckochomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, díky které byly městu vyčleněny finanční prostředky na realizaci tohoto projektu.

Celkové náklady na dokončené učebny jsou více než 46 milionů, přes 41 milionů korun činí dotace, kterou se městu podařilo získat. Investiční projekt spolufinancován Evropskou unií byl realizován v rámci IROP (Integrovaný regionální operační program 2021-2027).

Zdroj: Magistrát města Děčín