Rubriky
Zprávy

Efektivnější ukládání a odvoz tříděného odpadu

Plast je celosvětově nejvíce využívaný obalový materiál, stejně tak tvoří největší podíl tříděného odpadu v Děčíně. Technické služby mají proto ve svém areálu Pískovna novinku, je jí překládací stanice na tříděný plastový odpad s lisovacím tlakem 70 tun. Nyní funguje ve zkušebním provozu.

„Pořizovali jsme ji kvůli zkapacitnění přepravy. Dnes díky této technologii vozíme 6 až 7 tun v jednom kontejneru. Na jeden svoz, který zahrnuje auto a vlek pak na třídící linku do Teplic odvezeme 12 až 14 tun, oproti dřívějším cca 4 tunám,“ uvádí Petr Thieme, vedoucí provozu Technických služeb Děčín. Snížil se tak počet cest, které je s odpadem na třídící linku nutné absolvovat. V současné chvíli stačí jedna jízda týdně. Menší je pak také hluk a nepořádek na překladišti ve sběrném dvoře. „Je skvělé, že technické služby modernizují svůj provoz, a tím zefektivňují celý proces svozu a likvidace odpadů ve městě. A v neposlední řadě, snížením frekvence přepravy plastů na třídící linku do Teplic, se celý proces i zlevňuje“, dodává Anna Lehká, náměstkyně primátora.

Ke svozu tříděného odpadu z kontejnerů rozmístěných po městě používají technické služby dva typy aut. Když sváží více druhů odpadu najednou, má auto v nákladním prostoru předělovací desku, díky které zůstane odpad separovaný. Není tomu tedy tak, že by docházelo k míchání odpadů z jednotlivých odpadových nádob.

Pokud se plasty, papír, kov nebo jiné složky, které je možné vytřídit, dostanou na skládku Orlík, kam město Děčín odváží směsný komunální odpad, je to pouze z toho důvodu, že byl již součástí obsahu právě černých popelnic, tedy nebyl správně vytříděn.

A kde končí ostatní tříděný odpad?
Papír a lepenka: jsou odváženy na třídící linku do Teplic.
Sklo: převáží technické služby na recyklační linku, kde je přeberou MP Suroviny s.r.o.
Bio: končí na kompostárně v nedalekých Chudeřicích.
Kovy: se vyváží na další recyklaci do Kovošrotu v České lípě.
Oleje: jsou odváženy do bioplynové stanice v Ústí nad Labem, kde se z nich vyrábí energie.

Zdroj: Magistrát města Děčín