Rubriky
Zprávy

Děčín hledá podporu mezi statutárními městy, chce otevřít diskuzi k transformaci výchovných ústavů

Statutární město Děčín hledá podporu pro změnu legislativy týkající se fungování výchovných ústavů v České republice. Ministerstvo mládeže a tělovýchovy, které je dle zákona zřizovatelem těchto zařízení, připravuje jejich transformaci. Její součástí jsou mimo jiné změny v personálním zajištění včetně systémové úpravy celého managementu.

„Děčín je jedno z měst, kde se výchovný ústav nachází. Máme obavy, že připravovaná transformace nebude přínosem pro fungování tohoto zařízení, naopak by mohla zapříčinit zhoršení bezpečnostní situace ve městě,“ říká primátor města Jiří Anděl, který dnes zaslal dopis na Komoru statutárních měst Svazu měst a obcí s požadavkem otevřít na toto téma diskuzi.

Město Děčín společně s Výchovným ústavem Boletice nad Labem již iniciovalo jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Setkání se uskutečnilo 8. dubna 2024 za přítomnosti i dalších institucí. „Na jednání jsme byli ujištěni, že k tématu bude ustanovena pracovní skupina, avšak bez konkrétních termínů, přestože výchovné ústavy jsou již na hraně svých možností a situace je neuspokojivá. Naší povinností je zajistit bezpečí našich občanů a věříme, že je třeba začít ihned hovořit o tom, zda toho lze dosáhnout právě změnou zřizovatele, změnou školského zařízení na zařízení s větší ochranou z pohledu trestně právního, či jinak,“ říká náměstkyně primátora Anna Lehká, která má sociální problematiku ve své gesci.

Zdroj: Magistrát města Děčín