Revitalizace Podmokel je velmi diskutovaným tématem posledních dní

Pro lepší informovanost a seznámení s průběhem stavby jsme se potkali se stavbyvedoucím zhotovitelské firmy STRABAG Jiřím Čermákem. Povídali jsme si o návaznosti jednotlivých prací a celkovém časovém harmonogramu. Fyzicky začala stavba začátkem března přesunem květináčů. K omezení dopravy došlo později. Jakými pracemi jste začali? Začali jsme frézováním povrchu stávajícího asfaltu 13. března. Frézování je […]

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Děčíně, v Bezručově ulici

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018 – V Děčíně, Bezručově ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 199 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 184 metrů, pro cca. 750 napojených obyvatel. Více o stavbě: V uvedené lokalitě se v souběhu s kanalizací nachází vodovodní řad, tvořený litinovým potrubím […]

Přerušení dodávky vody, 22. 2. 2018, Děčín IV-Podmokly

Z důvodu plánované odstávky na vodovodním zařízení (přepojení nového vodovodního řadu) dojde k přerušení dodávky pitné vody dne 22. 2. 2018 od 8 do 18 hodin v Děčíně IV-Podmokly, části ul. Pivovarská, Teplická. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno. Více informací obdržíte na zákaznické lince společnosti 601 267 267. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se […]

Revitalizace Podmokel začne s prvním březnem

Obnova Podmokel je rozdělena do několika etap. První z nich začne v březnu pracemi na ulici Prokopa Holého. Podnikatelé z Děčína IV byli o dopravních omezeních spojených se stavbou informování. Kvůli stavbě dojde k posunutí zastávek městské autobusové dopravy. První etapa dlouho připravované revitalizace Podmokel bude rozdělena do čtyř podetap. „Chtěli jsme, aby první etapa […]

Práce na revitalizaci Podmokel začnou na jaře

Dlouho plánovaná revitalizace Podmokel se blíží, přípravné práce vrcholí. Pokud nedojde k nepředvídaným komplikacím, počítá radnice se zahájením I. etapy, která se týká ulice Prokopa Holého a Husova náměstí 1. března. Obnovu historické části Podmokel chce radnice kompletně financovat ze svého rozpočtu. Nové centrum Děčína IV se připravuje již od roku 2012, kdy město vypsalo […]