Rubriky
Kultura Zprávy

Stopy slavných – Gerty Cori

Gerty Theresa Radnitz se narodila jako nejstarší ze tří dcer v pražské židovské rodině chemika a ředitele cukrovaru Otty Radnitze a jeho ženy Marthy v Petrské ulice č.p. 25/1168 (nyní č. 29). Do svých 10 let měla domácí učitelku, v letech 1906-1912 navštěvovala pražské dívčí lyceum a po dalším cíleném samostudiu složila v roce 1914 maturitní zkoušku na reálném gymnáziu v Děčíně. V témže roce byla přijata ke studiu medicíny na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, které úspěšně absolvovala v roce 1920.
Na univerzitě se seznámila se studentem Carlem Ferdinandem Corim, který ve stejném roce také promoval v oboru lékařství; již během studia spolupracovali na výzkumech a dílčí výsledky publikovali. Oba ještě v témže roce odjeli z Československa do Vídně, kde (proti vůli svých rodičů) v srpnu 1920 uzavřeli manželství.

Více informací