Rubriky
Zprávy

Revitalizace Podmokel bude pokračovat: Na řadě je Teplická ulice

V letošním roce by měla začít další část revitalizace Podmokel, tentokrát se jedná o etapu D. Ta zahrnuje Teplickou ulici od křižovatky u Ovčího můstku až po křižovatku s ulicí Zbrojnická.

V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby, zájemci se mohou hlásit do 22. dubna 2024. Zahájení prací město předpokládá na přelomu července a srpna letošního roku. Samotná stavba má trvat 400 dnů.

„Cílem revitalizace je oživit tuto významnou část města. Práce zahrnují také opravu úseku Teplické ulice, jehož stav dlouhodobě občané města kritizují. Věřím, že po dokončení bude výsledek sloužit obyvatelům dlouhá léta,“ říká náměstek primátora pro rozvoj a IT Ondřej Smíšek (Náš Děčín) a dodává: „Chápeme, že ne vždy splní revitalizace všechny představy obyvatel, nicméně musíme si uvědomit, že je třeba dodržovat řadu norem, například pokud jde o parkování.“

Revitalizace Teplické ulice zahrnuje rekonstrukci komunikace a zpevněných ploch, úpravu veřejného osvětlení, datových rozvodů, přeložení stávajících inženýrských sítí, výsadbu stromů a také osazení mobiliářem. Vizuálně se Teplická ulice sladí s ulicí Prokopa Holého, kde revitalizace proběhla v minulých letech.

Řidiči musí během prací počítat s omezením dopravy, v místě prací totiž bude Teplická ulice vždy zcela uzavřena. Revitalizace je rozdělena na šest úseků s tím, že práce začnou u Černého Kladna a budou postupovat po úsecích systémem od křižovatky ke křižovatce směrem do centra města. Bude také nutné stavbu zkoordinovat s dalšími akcemi, které ovlivní plynulost dopravy v Děčíně. Zhotovitel bude muset během prací zajistit lidem přístup k nemovitostem, průjezd složkám IZS, stejně tak by měl umožnit přístup k místním obchodům.

Zdroj: Magistrát města Děčín