Rubriky
Zprávy

Výše poplatku za odpad se od nového roku v Děčíně mění

Obyvatelé Děčína budou od 1. ledna 2024 platit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 1 000 korun na osobu. Zvýšení ročního poplatku o 250 korun schválili zastupitelé města. Náklady na odpadové hospodářství každoročně rostou.

Město Děčín na poplatcích za odpady vybere ročně od svých obyvatel cca 30 milionů korun, přesto za tuto službu doplácí již více než 50 procent za jednoho obyvatele. Díky vyššímu poplatku se v příštím roce očekává zvýšení přijmu do rozpočtu o cca 9 milionů korun.
„Poplatek za skládkování odpadu se neustále zvyšuje, městu i z tohoto důvodu každý rok rostou náklady na celý systém nakládání s odpady, což se výrazně odráží v městském rozpočtu. Navýšení poplatku mě netěší, ale současná situace je již neudržitelná,“ vysvětluje náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která má odpadové hospodářství ve své gesci.

Roční náklady na systém odpadového hospodářství činily v Děčíně v roce 2022 na jednoho obyvatele 1 668 korun, příští rok to bude již 2 038 korun, což znamená, že město doplácí za tuto službu již více než 50 procent za jednoho obyvatele. Vláda navíc schválila konsolidační balíček, v jehož rámci došlo ke změně sazby DPH za likvidaci a svoz odpadů z 15 % na 21 %.

Poplatek za odpad se zvyšoval naposledy v roce 2020. Náklady na systém odpadového hospodářství zahrnují sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy ve městě, sběr, svoz a využití bioodpadů, převzetí vybraných odpadů sběrnými dvory či odstraňování černých skládek.

Zdroj: Magistrát města Děčín