Rubriky
Zprávy

Město v příštím roce obnoví projekt Tvoříme Děčín

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili realizaci participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2024. Dle schváleného harmonogramu bude spuštěn v lednu 2024 s tím, že návrhy budou moci občané podávat od začátku února do konce května. V této době bude také průběžně prověřována možnost realizovatelnosti navrhovaných projektů. V září se pak uskuteční veřejné setkání, kde dostanou autoři možnost představit jednotlivé návrhy. Následně̌ se spustí hlasování veřejnosti, která vybere vítěze, a poté město postupně začne v roce 2025 vítězné projekty realizovat.

„Jsem rád, že se po roce opět vrací Tvoříme Děčín, a tedy i možnost podávat náměty na zlepšení veřejného prostoru. Participativní rozpočet je důležitá součást rozvoje našeho města. Sám jsem se jako občan v minulých letech do participativního rozpočtu zapojil. Díky spolupráci s městem se nám podařilo vybudovat traily na Klobouku, který nyní již hojně využívají dospělí i děti. Těším se na další nové projekty,“ říká Ondřej Smíšek, náměstek primátora pro rozvoj města a IT.

Na realizaci vítězných návrhů bude z rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 2.500.000 Kč, přičemž nejvyšší možná částka na jeden projekt bude 750.000 Kč.

Město Děčín poprvé spustilo Tvoříme Děčín v roce 2018. Od té doby bylo dokončeno 39 projektů ze 47. Ze zbývajících osmi projektů je pět ve fázi příprav, a měly by být dokončeny do jara 2024. Zbývající tři projekty byly sloučeny v jeden s názvem „Vnitroblok Zámecká“, kde je předpokládaný termín dokončení na jaře 2025. Mezi nejvýraznější realizované projekty patří dopravní hřiště na Kamenické ulici, cykloboxy u hlavního nádraží, workoutové hřiště v Březinách nebo zmiňovaný trail pro cyklisty.

  • 2018: 11 vítězných projektů
  • 2019: 13 vítězných projektů
  • 2020: 18 vítězných projektů
  • 2021: Tvoříme Děčín nebyl z důvodu pandemie COVID-19 realizován
  • 2022: 5 vítězných projektů
  • 2023: dokončování realizace projektů z předchozích let

Participativní rozpočet dává občanům možnost realizovat jejich návrhy na zlepšení situace ve městě. Další informace o participativním rozpočtu Tvoříme Děčín najdete na webových stránkách www.tvorimedecin.cz a budou postupně uveřejňovány ve všech informačních kanálech města včetně Zpravodaje.

Zdroj: Magistrát města Děčín