Rubriky
Zprávy

Podzimní deratizace města

V pondělí 3. 10. 2022 byla zahájena podzimní deratizace města, která potrvá 31. 10. 2022. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Doporučujeme provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s deratizací města, bude tak zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.

Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období, shodným způsobem i druhem pokládané nástrahy.

Na odbor ŽP Mm Děčín byla od června do září t. r. podána řada oznámení o výskytu škodlivých hlodavců v částech města:

Děčín 1 – okolí Zámeckého rybníka
Děčín 3 – ul. Zelená
Děčín 4 – Labské nábř.
Děčín 6 – ul. Slovanská, Slezská
Děčín 25 – ul. Útlá
Děčín 32 – ul. Čsl. partyzánů, ul. Pražská

Lokality, kde je potřeba s ohledem na výsledek jarní akce také provést deratizaci v maximálně možném rozsahu:

Děčín 1 – okolí Zámeckého rybníka, ul. Labská
Děčín 2 – ul. Kamenická
Děčín 3 – ul. Kladenská
Děčín 4 – okolí Jílovského potoka, ul. Příbramská, ul. Teplická
Děčín 6 – ul. Slovanská, ul. Weberova, ul. Krátká, ul. Školní
Děčín 7 – ul. U Obory, Kosova

Trvalým problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců, je především nepořádek, který je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli.

Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021).

Zdroj: Magistrát města Děčín