Rubriky
Zprávy

Podzimní deratizace města

V pondělí 3. 10. 2022 byla zahájena podzimní deratizace města, která potrvá 31. 10. 2022. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Doporučujeme provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s deratizací města, bude tak zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady hradí majitel, příp. uživatel objektu či […]

Rubriky
Zprávy

Do konce května probíhá deratizace města

Až do 31. května probíhá jarní deratizace města. Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory). Dohodnutá cena (uhrazena odborem ŽP statutárního města – po zásahu), do 100 tis. Kč + […]

Rubriky
Zprávy

Začíná jarní deratizace města

26. dubna začíná v Děčíně jarní deratizace města. Potrvá do 23. května. Provedena bude povrchová i podpovrchová pokládka. Lokality, kde je potřeba s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů deratizaci provést v maximálně možném rozsahu: v Děčíně 1 okolí Zámeckého rybníka, ul. Čsl. armády, v Děčíně 2 ul. Škroupova, v Děčíně 3 ul. Kladenská, Žerotínova, Zelená, Růžová, v Děčíně […]