Rubriky
Zprávy

Začíná jarní deratizace města

26. dubna začíná v Děčíně jarní deratizace města. Potrvá do 23. května. Provedena bude povrchová i podpovrchová pokládka.

Lokality, kde je potřeba s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:

  • v Děčíně 1 okolí Zámeckého rybníka, ul. Čsl. armády,
  • v Děčíně 2 ul. Škroupova,
  • v Děčíně 3 ul. Kladenská, Žerotínova, Zelená, Růžová,
  • v Děčíně 4 břehy Jílovského potoka, ul. Příbramská (především okolo odpadových nádob),
  • v Děčíně 6 ul. Weberova,
  • v Děčíně 9 ul. Gagarinova.

Na odbor životního prostředí magistrátu bylo v průběhu jara podáno několik oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v těchto částech města:

  • Děčín 1 – Zámecký rybník a související okolí,
  • Děčín 6 – ul. Weberova, ul. Na Sjezdu.

Trvalým problémem, který přispívá k množení škodlivých hlodavců, je především nepořádek, který je pro hlodavce jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli. Město proto doporučuje provést lidem deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města.

V průběhu celé akce mohou lidé sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí děčínské magistrátu, Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu: p. Toman (tel. 603 879 021).

Zdroj: Magistrát města Děčín