Rubriky
Zprávy

Do konce května probíhá deratizace města

Až do 31. května probíhá jarní deratizace města.

Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah budou prováděny ve stejném časovém období. Shodný bude jak způsob, tak druh pokládané nástrahy. Bude provedena povrchová (objekty a prostranství) i podpovrchová pokládka (dešťové a kanalizační vpusti, nory).

Dohodnutá cena (uhrazena odborem ŽP statutárního města – po zásahu), do 100 tis. Kč + DPH.

Na odbor ŽP Mm Děčín bylo v průběhu jara podáno několik oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v částech města:

  • Děčín 1 – Zámecký rybník a okolí,
  • Děčín 2 – ul. Kamenická (okolí ZŠ) a křižovatka s ul. Příkrá,
  • Děčín 7 – ul. U Obory.

Lokality, kde je potřeba, s odkazem na výsledek loňské podzimní akce a opakovaných podnětů, deratizaci provést v maximálně možném rozsahu:

  • v Děčíně 1 okolí Zámeckého rybníka, ul. Tyršova, Sládkova, Hálkova, Čsl. armády, Labská,
  • v Děčíně 3 ul. Příčná, Kladenská, Rakovnická, Zelená, Žerotínova,
  • v Děčíně 4 břehy Jílovského potoka, ul. Příbramská především okolo odpadových nádob, park naproti kinu Sněžník,
  • v Děčíně 6 ul. Školní, U Tvrze, Krátká, Weberova, Želenická, Krásnostudenecká, Klostermannova, Na Sjezdu,
  • v Děčíně 7 ul. Kosova,
  • v Děčíně 9 ul. Na Pěšině, Gagarinova, Teplická.

Trvalým problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců je především nepořádek, který je pro hlodavce, jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli.

Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.

Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021).

Zdroj: Magistrát města Děčín