Rubriky
Zprávy

Město hledá možnosti, jak pomoct domácnostem bez tepla

Mezi vlastníkem panelových domů v ulici K. H. Borovského a dodavatelem tepla společností Termo a.s. došlo v poslední možný den k dohodě o úhradě dluhu. „Jsem velmi ráda, že lidé budou moci zůstat ve svých domovech a nebudou muset řešit složitou situaci, která by s přerušením dodávek tepla souvisela,“ říká Anna Lehká, náměstkyně primátora.

Do příprav na možnou nepříznivou událost bylo zapojeno několik dnů téměř 20 osob, a to jak z řad zaměstnanců odboru sociálních věcí, tak i terénních pracovníků spolku Indigo Děčín a dalších poskytovatelů sociálního poradenství. Situaci a možné negativní konsekvence, například právní či požárně bezpečnostní, však řešila celá řada dalších expertů. „Vzhledem k tomu, že dle našich šetření, nejsou objekty v ulici K. H. Borovského v takovém stavebně technickém stavu, aby rozvody elektřiny zvládly zvýšený odběr elektrické energie, např. při používání přímotopů, jsme se obávali i zvýšeného rizika vzniku požáru. Záležitost jsme tedy předem projednávali například i s hasiči,“ doplnila Anna Lehká. Město bude i nadále celou věc monitorovat a stejně tak budou pokračovat i kontroly a jednání s vlastníky nemovitostí ohledně stávajícího stavebně technického stavu objektu.

Náměstkyně primátora Anna Lehká dnes podala ke Státnímu zastupitelství podnět k prošetření situace, která nastala v ulici K. H. Borovského, v Děčíně-Boleticích nad Labem. Tam došlo k prodlevě při zahájení topné sezóny, přestože dle informací nájemníci mají zálohy za služby řádně uhrazeny a v ostatních domech stejný dodavatel topí již od 9. října 2023.

„Přestože se venkovní teploty v noci pohybovaly pod 10°C, v šesti vchodech se stále netopilo. Důvodem je neplnění smluvených platebních povinností odběratelem tepelné energie, tedy majitelem objektu, vůči společnosti Termo, a.s. Dle informací, které dodavatel vylepil na vchodech, musí vlastník uhradit dluh do 26. 10. 2023, jinak bude dodávka tepla opětovně přerušena,“ uvedla Anna Lehká, náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí.

Město se nyní intenzivně připravuje na možnost, že od 27. 10. 2023 bude téměř stovka domácností opět bez tepla. „Ve spolupráci s terénními pracovníky a dalšími poskytovateli sociálních služeb monitorujeme situaci a hledáme možnosti, jak pomoci lidem, kteří si sami neporadí. Samozřejmě jsme velmi limitováni, město nemá kapacity, aby zajistilo náhradní nouzové, byť krátkodobé, bydlení pro všechny,“ dodala Anna Lehká.

Zvažována je však právní pomoc nájemníkům, jako například kam se v případě nouze obrátit, jak si zažádat u pronajímatele o snížení nájmu za nedodané energie apod. Poptávku po ní chce náměstkyně Anna Lehká zjistit v úterý 31. 10. 2023, kdy je naplánováno setkání s nájemníky inkriminovaných objektů.

Zdroj: Magistrát města Děčín