Rubriky
Zprávy

Správa hřbitovů žádá nájemce hrobových míst o spolupráci při podzimním úklidu

Město řeší řadu podnětů k úklidu prostranství hřbitovů. Často se zde objevuje množství odložených květináčů, váz a plastových lahví poschovávaných do keřů nebo za hroby. Nejenže odložené věci kazí vzhled, ale také znepříjemňují práci při údržbě hřbitova nebo opravě hrobů.

Správa hřbitovů upozorňuje návštěvníky, že na základě vyhlášky je ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových zakázáno. Sběrné nádoby na pohřebišti slouží jen pro ukládání odpadu z pohřebiště s výjimkou stavebního odpadu, který je do těchto nádob zakázáno ukládat. Pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno jej respektovat.

Aby byl úklid pro nájemce hrobových míst co možná nejjednodušší, ve dnech 20. 10. – 5. 11. 2023 technické služby zajistí větší množství odpadových nádob ve Folknářích a na Škrabkách. Jako další město plánuje vybavit hřbitovy dostatečným počtem nádob na zalévání a nářadím pro úklid, aby nebylo nutné v okolí hrobových míst uchovávat plastové láhve a další vybavení.

Od října se mění provozní doba hřbitovů, v období dušiček dojde k jejímu prodloužení

Stejně jako každý rok dochází v podzimním období i ke změně provozní doby hřbitovů. Od října do února budou prostory přístupné od 8:00 do 17:00. V období dušiček bude u dvou největších hřbitovů Škrabky a Folknáře tato doba upravena. V den památky zesnulých, celý víkend před ním, a celý víkend po něm, bude provozní doba prodloužena do 19:00.

Pro lepší přístupnost v době dušiček také Dopravní podnik města Děčína 1. listopadu a 2. listopadu posílí městskou autobusovou dopravu na hřbitovy Škrabky a Folknáře. Posilová linka bude jezdit pod označením č. 239. Jízdní řády budou zveřejněny v prodejním místě na autobusovém nádraží, v autobusech MAD a na internetových stránkách www.dpmd.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín