Rubriky
Turisti

Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022

V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu, nadále nejsou dostupné některé turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Z důvodu prevence úrazů a rizika vzniku požárů v jiných částech národního parku vydala obec s rozšířenou působností Děčín opatření obecné povahy (znění OOP,  příloha 1 – seznam pozemkových parcelmapová příloha OOP), kterým se:

 • vylučuje vstup veřejnosti do oblastí zasažených požárem, s výjimkou některých značených turistických cest,

Vydané opatření je platné do 31. 12. 2022. Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené. V oblasti je také posílena hlídková činnost stráže přírody.


Nedostupné turistické cíle a trasy v požárem zasažené oblasti v NP České Švýcarsko

 • Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)
 • Soorgrund
 • Gabrielina stezka (červeně značená z Mezní Louky k Pravčické bráně)
 • Hluboký důl (cyklisté i pěší, zeleně značená z Mezní Louky do Hlubokého dolu a cyklotrasa č. 3030 až k České silnici)

Dostupné cíle a turistické trasy v požárem zasažené oblasti v NP České Švýcarsko

 • Pravčická brána (ve směru od Hřenska po červeně značení TZT přes Tři prameny, stejnou cestou zpět)
 • Červeně značená TZT z Mezní Louky přes Větrovec směrem k Malé Pravčické bráně
 • Areál Rysí stezky na Mezní Louce
 • Mlýnská cesta (cyklisté i pěší, žlutě značená)
 • Hájenky – Mezní můstek – Mezná (zeleně značená)
 • Mezní Louka – Vysoký most – Zámeček u Vysoké Lípy – Vysoká Lípa (modře značená)
 • Malá Pravčická brána (možný průchod po neznačené asfaltové cestě pod Větrovcem z modře značené k červeně značená trase)
 • Česká silnice (turisté i pěší)

Turistické cíle a trasy v ostatních, požárem nezasažených částech NP České Švýcarsko, jsou dostupné, s výjimkou:

 • trasy od Hadího pramene k Panenské jedli vč. odbočky k Černé bráně (modře značená)
 • úseku trasy Hřebcovým dolem k odbočce k Černé bráně (žlutě značená)

Mapa s vyznačením dostupných tras v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022
Mapa s vyznačením dostupných tras v NP České Švýcarsko od 1. 10. 2022

Zdroj: www.npcs.cz