vanocni stromek polelniceSvoz vánočních stromků bude zajišťován průběžně od 2. 1. 2017.
Vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočních stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Vánoční stromeček by měl být odstrojen. Usnadníte tak práci lidem, kteří stromky likvidují pro další zpracování.

Zdroj: sms.mmdecin.cz