Rubriky
Zprávy

Velký jarní úklid v Děčíně, po městě bude 6. dubna rozmístěno 15 kontejnerů

V sobotu 6. dubna 2024 se může každý zapojit do jarního úklidu, jehož cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a ostatní nepořádek. Do akce s názvem Ukliďme Česko se letos ve spolupráci s městem zapojí Středisko městských služeb a Technické služby Děčín, a. s.

Při této příležitosti mohou lidé v Děčíně zlikvidovat objemný směsný komunální odpad a elektroodpad z domácností. „Po dvou letech opět nabízíme občanům možnost odložit odpad do kontejnerů, které budou přistaveny po celý den na 15 vytipovaných stanovištích. Tyto akce bývají velmi oblíbené. Věřím, že lidé této možnosti plně využijí i letos. Oproti minulým letům jsme rozšířili sběr o tzv. bílou elektroniku a drobné elektrické spotřebiče,“ řekla náměstkyně primátora Anna Lehká (Volba pro Děčín), která má ve své gesci odpadové hospodářství.

Kontejnery, do kterých se odpad odevzdává, budou na stanovištích od 6 hodin ráno do 18 hodin večer. K dispozici budou také pytle pro další sběr odpadu, které zajistí Technické služby Děčín.

Odpad, který bude možné odevzdat:

Objemný odpad: části vyřazeného nábytku, znehodnocené oblečení, hračky, kočárky, lina, koberce, čalounění, matrace, znehodnocený obalový materiál (znečištěný, zahořelý), vyřazené nádobí…
Elektrozařízení: lednice, pračky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, drobný elektro odpad (rádia, tablety, mobilní telefony apod.).

Odpad, který NEBUDE možné odevzdat:

Plasty, sklo, papír, kovy = čisté obalové materiály, stavební odpady (i umyvadla, vany, WC mísy, dveře), nebezpečný odpad (obaly od barev, ředidel, pohonných hmot apod.), bioodpad, pneumatiky, okna včetně skel. Odpady, které do objemného odpadu nebo elektroodpadu nepatří, nebudou do kontejnerů přijaty. Občané mají možnost takové odpady odevzdávat průběžně po celý rok do sběrných dvorů dle jejich provozní doby zdarma (v sobotu 6. dubna 2024 bude otevřen SD Pískovna od 8.00 – 18.00 hod.).

Den otevřených dveří

V sobotu 6. dubna se mezi 9 a 12 hodinou v rámci akce koná také den otevřených dveří areálu Technických služeb Děčín v Březové ulici. Připraveny budou komentované prohlídky, a to v 9:15, 10:15 a 11:15 hodin.

 

uklidme cesko jpg 1

Zdroj: Magistrát města Děčín