Rubriky
Zprávy

Příprava Koncepce prevence kriminality a bezpečnosti začala

Město začalo pracovat na Koncepci prevence kriminality a bezpečnosti. Vytvořilo pracovní skupinu ze zástupců Policie České republiky, Městské policie Děčín, Odboru sociálně právní ochrany dětí, sociálních služeb, Výchovného ústavu v Boleticích n. L. a dalších aktérů. Připravuje také dotazník pro občany.

„Lidé budou mít v brzké době možnost sdílet své zkušenosti i prostřednictvím elektronického dotazníku na téma pocitu bezpečí. O jeho spuštění budeme občany včas informovat,“ říká náměstkyně primátora pro sociální oblast Anna Lehká.

Ve středu 27. března proběhlo jednání na Krajském ředitelství Policie České republiky v Ústí nad Labem za účasti ředitele Výchovného ústavu v Boleticích nad Labem, zástupců města a Agentury pro sociální začleňování. Další setkání se připravuje na 8. dubna, a to k plánované transformaci sítě zařízení ochranné a ústavní výchovy MŠMT. Jeho cílem bude nejen otevřít věcnou diskuzi zejména k aktuální legislativě, ale i reflektovat celospolečenské změny.

Máte-li jakékoliv podněty, které by se týkaly tvorby strategického dokumentu města Koncepce prevence kriminality a bezpečnosti, sdílejte je prosím s PhDr. Petrou Viktora na e-mailové adrese petra.viktora@mmdecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín