Rubriky
Zprávy

Informace o výjimkách z obecného postupu – oprava nájezdu na Tyršuv most

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5-2 k pořizování služeb, materiálu a majetku města Rada města na svém zasedání dne 24.05.2011 projednala informaci o opravě nájezdů na Tyršův most a Červený Vrch a usnesením č. RM 11 10 37 34 bere na vědomí postup při odstranění havarijního stavu asfaltových povrchů dle výjimky […]

Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo referenta odboru rozvoje

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í na pracovní místo referenta odboru rozvoje Agenda podpory regionálního rozvoje a investičních činností je zařazena do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády […]

Rubriky
Zprávy

Odbor rozvoje magistrátu města Děčín posoudil nabídky

Záznam o posouzení nabídek – Změna užívání na středisko městských služeb Záznam o posouzení nabídek – Dočasné zajištění svahu – ul. na Výšinách Záznam o posouzení nabídek – Oprava střešní krytiny SD Střelnice Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Informace o výjimkách z obecného postupu – Směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu a majetku

Rada města na svém zasedání dne 10. 5. 2011 projednala návrh na pořízení zahradní techniky a usnesením č. RM 11 09 50 12 schválila postup při nákupu zahradní techniky – zahradní traktor XHX 24 HD od Mountfield a.s. za cenu ve výši 113 600,- Kč, dle výjimky ze směrnice č. 5 k pořizování služeb, materiálu […]

Rubriky
Zprávy

Výběrová a dotační řízení, výzvy Magistrátu

Orlík III – skládka odpadů – nápravná opatření po přívalových deštích Popis zakázky (PDF; 5 MB) Dokumentace (ZIP; 18MB) Revitalizace plochy č.p.p. 2463/9 k.ú. Děčín Výzva vč. podmínek a smlouvy o dílo