Rubriky
Zprávy

Poplatek ze psů: Termín druhé splátky je 31. srpna, zaplatit můžete i přes platební bránu

Blíží se termín druhé splátky místního poplatku ze psů. Majitelé psů jsou povinni splátku uhradit nejpozději do 31. srpna 2023. Složenky již magistrát rozeslal prostřednictvím České pošty. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není to důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou. Podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, dojde-li […]

Rubriky
Zprávy

Hromadné očkování psů proti vzteklině bude probíhat 16. a 17. května 2023

Příští týden máte možnost nechat oočkovat psa nebo kočku proti vzteklině. Hromadné očkování se uskuteční ve vybraných částech města v úterý 16. května a ve středu 17 května. Podívejte se na rozpis. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Blíží se termín splátky poplatku ze psů

Magistrát města upozorňuje na splatnost 1. splátky místního poplatku ze psů za rok 2022, a to nejpozději do 31. března 2022. Složenky již byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku. S případnými dotazy k placení je možné se obracet na odd. správy daní a poplatků […]

Rubriky
Zprávy

Hromadné očkování psů proti vzteklině

Statutární město Děčín bude ve spolupráci s veterinárním lékařem v jednotlivých částech města provádět od 6. do 10. září 2021 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině. Toto očkování je preventivním opatřením proti šíření nákazy zvířat a hradí jej statutární město Děčín. 6. září 15:30 – 15:50 Děčín II, Kamenická ulice u Domova důchodců 16:00 […]

Rubriky
Zprávy

Blíží se termín splátky poplatku ze psů

Upozorňujeme na blížící se splatnost 1. splátky místního poplatku ze psů za rok 2021, který je třeba uhradit nejpozději do 31. března 2021. Složenky na poplatek ze psů byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složen¬ku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou. Podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o […]