Rubriky
Zprávy

Poplatek ze psů: Termín druhé splátky je 31. srpna, zaplatit můžete i přes platební bránu

Blíží se termín druhé splátky místního poplatku ze psů. Majitelé psů jsou povinni splátku uhradit nejpozději do 31. srpna 2023. Složenky již magistrát rozeslal prostřednictvím České pošty. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není to důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.

Podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení k poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit ekonomickému odboru magistrátu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Toto se týká zejména povinnosti ohlásit ukončení poplatkové povinnosti z důvodu uhynutí psa, předání psa jinému majiteli atp. Za porušení této povinnosti může magistrát uložit pokutu dle daňového řádu.

S případnými dotazy se můžete obracet na oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického magistrátu (paní Šárka Vepřovská, tel. č. 412593413, e-mail: sarka.veprovska@mmdecin.cz).

Zaplatit poplatek můžete i prostřednictvím platební brány ZDE… 

Zdroj: Magistrát města Děčín