Rubriky
Zprávy

Auditor: Dopravní podnik nehospodaří špatně

autobusak_alesoDopravní podnik města je podle auditora v dobré kondici. Ve své zprávě to sdělil nezávislý auditor, který posudek zpracovával.

„Auditor vypracoval posudek hospodaření Dopravního podniku města Děčína a. s. a v něm podrobně popsal hospodaření podniku, provedl SWOT analýzu a doporučil způsob dalšího fungovaní podniku,“ vysvětlil Jiří Anděl, náměstek primátorky. Auditor ve své závěrečné zprávě navrhuje i způsob dalšího hospodaření, rozvoje a rozšiřování podniku. „Kondice DPMD je podle našeho názoru co do hospodářských výsledků velmi dobrá s tím, že klíčové je zohlednění faktu, že podnik nestojí na byznys základu. Funguje jako městský podnik, městem dotovaný a plnící služby prakticky především pro město z velké části za peníze daňových poplatníků, nikoliv pouze za prostředky svých klientů, tedy přepravovaných osob,“ řekl Luděk Tesař, z firmy Cityfinance. Audit například porovnal děčínský podnik s podobně velikými podniky v jiných, obdobných městech a ukázal úroveň vybavenosti, kvalitu poskytovaných služeb a výši platů zaměstnanců nebo majetek společnosti. Ve zprávě se například uvádí, že dosud požadovaná prokazatelná ztráta a kompenzace byly správně vypočítány a nebylo nárokováno nic, co by nebylo podloženo danými pravidly. „Z posudku dále vyplynulo, že je třeba orientovat DPmD k využití možností pro obnovu vozidel z dotačních zdrojů. Po jejich pořízení bude nutné v následujících letech upravit pokrytí odpisů přímo v penězích, což může znamenat mírné zvýšení příspěvků z rozpočtu města,“ doplnil Jiří Anděl. Dopravní podnik může podle auditora také využít příležitostí, které se mu nabízejí v souvislosti s jeho zapojením do integrovaného systému dopravy Ústeckého kraje. Tato situace nastane 1. 7. 2016.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín