Rubriky
Sport Turisti Zprávy

Oprava silnice z Čertovy vody do Dolního Žlebu omezí nejen cyklisty

cyklostezka_zlebPrůjezd touto částí města bude muset být na pět měsíců uzavřen. Radnice proto intenzivně hledala objízdnou trasu, aby převážně dálkovým cyklistům nabídla alternativní průjezd městem. Omezení se dotkne nejen turistů, ale také místních obyvatel.

„Tato situace nás netěší. Jsme si vědomi toho, že cyklostezka má mezinárodní význam a je v nejnavštěvovanější v České republice. Přesto je nutné výměnu vodovodu, výstavbu opěrné zdi komunikace a nový povrch udělat,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Město ve spolupráci s odborníky na cyklodopravu a dopravními inženýry hledalo co nejlepší objízdnou trasu. Situaci navíc komplikuje poloha cyklostezky, která vede Labským kaňonem, nejhlubším pískovcovým kaňonem Evropy. Díky tomu není možné vést turisty po levém břehu řeky Labe. „Snažili jsme se najít cestu, abychom nemuseli vodit turisty přes střed města. Naši úředníci prošli turistickou stezku vedoucí za železniční tratí, ale vzhledem k poměrně náročnému terénu ji nemůžeme pro objížďku využít,“ doplnila primátorka. Městu nezbylo nic jiného, než vyznačit objížďku po pravé straně řeky směrem na Hřensko. Cyklisté tak budou přímo ze stezky pod zámkem naváděni pod Tyršův most na parkoviště u městské knihovny a dále do ulice Labská a Hálkova, kde se napojí na ulici Loubská. „Snažili jsme se vyjednat snížení rychlosti na silnici I/62 na Hřensko. Naší představu snížení na 50 km/h se ale bohužel nepodařilo realizovat. Snížení rychlosti pro řidiče bude alespoň na 70 km/h,“ vysvětlila Marie Blažková. Celá objízdná trasa bude pečlivě označena dopravním značením a v problematických místech také piktogramy. Omezení rychlosti bude až po odbočku k přívozu, kde se turisté vrátí zpět na Labskou stezku. Město pro turisty připravilo plány s objížďkou a popisem možností jak tuto překážku překonat. Plány budou mít cyklisté k dispozici na všech důležitých místech od Litoměřic po Pirnu. Rozdávat je budou také strážníci městské policie. „V tuto chvíli jsme připraveni a čekáme na ukončení výběrového řízení na zhotovitele. Předpokládáme, že samotná realizace stavby začne od června, přesný termín bude znám v polovině května,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Stavba potrvá zhruba 5 měsíců, její délka je dána náročnou logistikou díky lokalitě a také dotaci, kterou na opravy město čerpá. Místní obyvatelé budou muset pro cestu z Dolního Žlebu využívat přívoz nebo vlak. „Řešili jsme i způsob zajištění rychlé pomoci v případě nutnosti. Integrovaný záchranný systém je o akci informován a stavební firma bude muset průjezd záchranných složek zajistit,“ doplnil Jiří Anděl.

Labská stezka vedoucí od železničního mostu po Čertovu vodu bude pro cyklisty otevřena alespoň o víkendech. „Nechtěli jsme stezku, kde tráví volný čas mnoho našich obyvatel, uzavřít úplně. Jako podmínku jsme si dali, aby stavební firma vždy v pátek večer cyklostezku vyčistila,“ řekla Marie Blažková.

Zdroj: Magistrát města Děčín