Rubriky
Zprávy

Město umístí nádoby na bioodpad do dalších částí města

41b3e1c9a72563adbb791550ecdbe3a5_XLNádoby na svoz bioodpadu chce radnice nově umístit v Boleticích nad Labem, Křešicích a Nebočadech – Jakubech. Obyvatelé těchto částí města se hnědých popelnic dočkají již v červnu.

Radní se rozhodli umístit separační nádoby do lokalit, které jsou od sběrného dvora nejdál. V současné době mohou občané tento odpad zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře Pískovna v Děčíně IV. V některých ulicích se hnědé popelnice sváží již od roku 2008. „Rozloha města na některých místech komplikuje svoz odpadu, přesto chceme nádoby umístit tak, abychom občanům umožnili třídění odpadu. Rozhodli jsme se proto nejdříve rozšířit popelnice do míst nejvíce vzdálených od sběrného dvora,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Každý občan města vyprodukoval v loňském roce průměrně 312 kg odpadu. Dvě třetiny z tohoto objemu připadá na směsný odpad. V takzvaných černých nádobách je řada věcí, které lze dále roztřídit a následně opětovně využít. Z této složky komunálního odpadu je možné při správném zacházení získat kvalitní, dobře využitelný kompost nebo jiné cenné substráty pro zemědělství, zahrádkářství či rekultivace. Svozy bude město provádět každých 14 dní v sudý týden ve čtvrtek. První svoz proběhne 2. června. „ V současné době svážíme 1 425 nádob na bioodpad. Letos tento počet navýšíme o 594. Další rozšíření nádob na bioodpad plánujeme v roce 2017. Celé město by pak mělo být pokryto v roce 2025,“ doplnila primátorka města. Navýšení hnědých popelnic vyjde radnici na 805 tisíc korun.

Hnědé sběrné nádoby o velikosti 140 l a 240 l si můžete telefonicky objednat na odboru místního hospodářství a majetku města u paní Cermanové na telefonním čísle 775 866 178 nebo 412 593 232.

DC 33 Nebočady – Jakuby
Pojede se ul. Vítězství a stanoviště svozu jsou: 1. Vítězství x K Nádraží, 2. Vítězství x Topolová x Na Výsluní,
3. Vítězství x Družební, 4. Vítězství u Kapličce x restaurace, 5. Vítězství x Skloněná 6. Vítězství x Jakuby
Ostatní ul. jsou pro svozovou techniku na svoz BIO odpadu nepřístupné.

DC 32 Boletice nad Labem
Pojede se ul. Vítězství a zajíždět se bude do ul. Kamenná část, Míru, Spojenců, Továtní, Verneřická.
Hlavní stanoviště ul. Vítězství a další stanoviště svozu jsou: 1. Vítězství x Neumannova, 2. Vítězství x Říční, 3. Vítězství x Jabloňová, 4. Vítězství x Smetanova, 5. Vítězství x Konečná, 6. Vítězství x Přírodní, 7. Vítězství x Janáčkova
Ostatní ul. jsou pro svozovou techniku na svoz BIO odpadu nepřístupné.

DC 31 Křešice
Pojede se ul. Vítězství a zajíždět se bude pouze do části ul. Klicperova a Potoční.
Hlavní stanoviště ul. Vítězství a další stanoviště svozu jsou: 1. Vítězství x Na Točně u školy, 2. Vítězství x U Trati, 3. Vítězství x U Sokolovny(SAM), 4. Vítězství x Zemědělská, 5. Vítězství x Dlouhá, 6. Vítězství x Průchodní, 7. Vítězství x Klicperova (bytovky + Bowling), 8. Vítězství x Potoční (u školy), 9. Vítězství x Malá, 10. Vítězství x Ke Trati
Ostatní ul. jsou pro svozovou techniku na svoz BIO odpadu nepřístupné.

Zdroj: Magistrát města Děčín