Rubriky
Politika

Programové prohlášení koalice v Děčíně

Zastupitelé zvoleni za politické subjekty ANO 2011 a SPD – Svoboda a přímá demokracie uzavřeli smlouvu o koaliční spolupráci ve statutárním městě Děčín pro volební období 2022 až 2026 a dohodli si společné programové priority s vědomím kritického negativního vývoje v české i evropské energetice.

 1. Bezpečné město
 • Posílení městské policie
 • Nulová tolerance porušování občanského soužití
 • Omezení sociálně patologických jevů
 • Podpora jednotek dobrovolných hasičů
 1. Vstřícné prostředí pro podnikatele a živnostníky
 • Spolupráce se státem na vytvoření průmyslové zóny
 • Komunikace k hledání společných zájmů města a podnikatelů
 • Podpora projektů s vysokou přidanou hodnotou
 1. Centrum vzdělanosti a přívětivé místo pro život
 • Péče o školy a školská zařízení
 • Rozvoj vysokého školství ve městě
 • Modernizace sportovních zařízení
 • Znovuoživení kulturních prostor (Střelnice)
 1. Perspektivní místo pro rodinu i seniory
 • Podpora rodiny, zlepšení sítě předškolních zařízení
 • Podpora výstavby pro bydlení, modernizace bytového fondu
 • Dostatečná kapacita domovů pro seniory
 • Stabilizace lékařů
 1. Bohaté a prosperující město
 • Investice, šetřící výdaje za energii
 • Investice ke zvýšení kvality služeb
 • Efektivní a konzervativní řízení městského rozpočtu
 1. Děčín jako atraktivní turistická destinace
 • Rozšíření nabídky služeb turistům
 • Pokračování v opravách objektů zámku, modernizace ZOO
 • Podpora kulturních, společenských, sportovních akcí, soutěží a festivalů
 1. Doprava
 • Podpora státních projektů silničního napojení města, podpora zlepšení splavnosti Labe
 • Řešení parkování ve městě
 • Prověření možnosti optimalizace provozu městské silniční sítě
 • Prověření rozsahu bezplatné veřejné dopravy pro děti a seniory s cílem snížit zatížení sítě individuální automobilovou dopravou
 • Optimalizace městské hromadné dopravy
 • Opravy silniční sítě
 1. Komunikace s občany
 • Město k závažným problémům vyvolá vhodnou formu veřejné diskuse

Zdroj: Magistrát města Děčín