Rubriky
Zprávy

Ústecký kraj připravuje studii pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Zástupci samospráv Obce s rozšířenou působností Děčín ORP Děčín se sešli ke zpracování studie pro Hospodářsky a sociálně ohrožená území. Cílem studie, kterou připravuje Ústecký kraj pro celé území kraje, je detailní, ověřené a aktuální poznání specifické situace v ORP a definování oblasti podpory na národní, případně i krajské úrovni.

„V rámci ORP Děčín byly definovány nejpalčivější oblasti a v nich pak konkretizovány problémy. Hovořili jsme o infrastruktuře, službách, bydlení, dopravní dostupnosti, sociální problematice, bezpečnosti, ekonomice a zaměstnanosti, cestovním ruchu, životním prostředí, veřejném prostoru, tedy o problémových oblastech, která náš region trápí“ přibližuje program setkání Anna Lehká, náměstkyně primátora.

Studie se stane významným dokumentem pro tvorbu Strategie rozvoje ÚK 2028+, dále pro přípravu programového období EU 2028+, nastavení podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území nejen na krajské, ale i na národní úrovni.

Zdroj: Magistrát města Děčín