Rubriky
Zprávy

Ochrana veřejnosti, prevence kriminality a pocit bezpečí

Ochrana veřejnosti, prevence kriminality a pocit bezpečí byly hlavními tématy včerejšího jednání ve Výchovném ústavu v Boleticích, které spolupořádalo statutární město Děčín. Zúčastnili se jej mimo jiné i zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za zřizovatele výchovného ústavu, krajského ředitelství Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Krajského soudu v Ústí nad Labem či Agentury pro sociální začleňování. Shodli se na potřebě urgentních legislativních změn a větší podpoře sociálních služeb zaměřených na děti a rodinu nejen v Děčíně, ale i v celém Ústeckém kraji.

Plénum účastníků se zabývalo především kriminalitou mladistvých v kontextu současné doby. „Je neoddiskutovatelným faktem, že dnešní problémy souvisí nejen s krizemi, kterými v posledních letech procházíme, ale i s negativním trendem sociálních sítí. Čelíme také bezprecedentnímu nárůstu psychických obtíží u dětí a mládeže a současnému kritickému nedostatku psychologů a psychiatrů,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální věci Anna Lehká. „Ústecký kraj se svými strukturálními problémy a město Děčín pak samozřejmě čelí zvýšené zátěži,“ dodala.

Náměstek primátora pro prevenci kriminality Václav Němeček po jednání uvedl, že bezpečnostní témata nelze řešit bez zahrnutí řešení sociálního vyloučení a chudoby a naopak. „Rovněž jsem přesvědčen, že je třeba začít rozlišovat, kde končí podpora a kde začíná represe. Z osobní zkušenosti vím, že v některých případech je třeba v zájmu ochrany veřejnosti postupovat přísněji.“

Na tom, že je třeba hledat hranici, kde může pomoci podpora, a kde by již měl nastoupit trest, se shodli vesměs všichni účastníci jednání, zvláště ji pak akcentovali nejen zástupci Výchovného ústavu v Boleticích, ale i ředitel Dětského diagnostického ústavu v Liberci Vladimír Brebta, pod který VÚ v Boleticích spadá. V tomto ohledu panuje shoda i na potřebě urychlené změny legislativy – zejména pak zákona 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

„Na potřebu novelizovat tento zákon upozorňujeme již téměř patnáct let, bohužel bez úspěchu,“ říká ředitel Výchovného ústavu v Boleticích Rudolf Jakubec. „Řešíme stále složitější případy, děti a jejich problémy a kriminalita se mění a zákon již neodpovídá potřebám společnosti,“ upozornil.

Na jednání byli bez odezvy zváni i zástupci z Ministerstva spravedlnosti. Kancelář Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a kancelář Ombudsmana se z jednání omluvila, je však s VÚ v Boleticích v pravidelném kontaktu. „Věřím, že dnešní setkání není posledním k této problematice,“ uvedla závěrem Anna Lehká. „Plánujeme další kroky, s nimiž veřejnost brzy seznámíme. V řešení bezpečnosti a sociálních problémů města je třeba intenzivně pokračovat.“

Zdroj: Magistrát města Děčín