Rubriky
Zprávy

Online přenos semináře pro zastupitele: Územní energetická koncepce

Město Děčín zve veřejnost ke sledování online přenosu pracovního semináře pro zastupitele města s názvem ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN (2022-2047), který se bude konat ve čtvrtek 25.11.2021 od 12:30 hodin za účasti zpracovatele koncepce Ing. Miroslava Mareše a Ing. Martina Horníka.

Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Děčín a vytvoří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie na období 2022 až 2047. Na semináři proběhne prezentace, zastupitelé města pak budou klást zpracovatelům koncepce dotazy.

Zdroj: Magistrát města Děčín