Rubriky
Zprávy

Energetické úspory města a návrh Energetického plánu – DOTAZNÍK

Město Děčín se rozhodlo systematicky věnovat oblasti hospodaření s energiemi (a to i vzhledem k rostoucím cenám energií) s cílem dosáhnout v nejbližších letech výrazných úspor v oblasti městské energetiky. Zajímá nás váš pohled, co by město Děčín mělo dělat v oblasti šetření energiemi v rámci budov v jeho majetku (úřady, školy, atd.) Prosíme, vyplňte dotazník […]

Rubriky
Zprávy

Termo Děčín: Jaká bude cena tepla v roce 2023

Kolik zaplatí obyvatelé Děčína, kteří jsou zákazníky TERMO Děčín, a.s., za teplo a teplou vodu v roce 2023? Všichni zajisté vědí, k jakým situacím dochází na trhu s energiemi – zejména s plynem a elektřinou. Ceny těchto komodit nemalým způsobem ovlivňují v Děčíně cenu tepelné energie. Tu svým zákazníkům dodává z celkem pěti centrálních zdrojů […]

Rubriky
Zprávy

Online přenos semináře pro zastupitele: Územní energetická koncepce

Město Děčín zve veřejnost ke sledování online přenosu pracovního semináře pro zastupitele města s názvem ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN (2022-2047), který se bude konat ve čtvrtek 25.11.2021 od 12:30 hodin za účasti zpracovatele koncepce Ing. Miroslava Mareše a Ing. Martina Horníka. Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území statutárního města Děčín […]

Rubriky
Zprávy

Údržba vedení VN u cesty na Tokání dokončena

České Švýcarsko, 24. 3. 2014 – Počátkem března omezily provoz na komunikaci od informačního centra Saula směrem Na Tokání práce spojené s údržbou elektrického vedení. Vytěženy byly stromy ohrožující nadzemní vedení, údržba se týkala také samotných vodičů, které byly v délce cca 2,2 km nahrazeny vodiči novými. V současné době je cesta bez zásadních omezení přístupná […]

Rubriky
Zprávy

Děčín chce elektronickou aukci na dodávku elektřiny

Statutární město Děčín bude prostřednictvím elektronické aukce soutěžit na dvouleté období nového dodavatele el. energie pro objekty města a jím zřízené příspěvkové organizace. V současné době běží lhůty pro příjem nabídek. Posuzování kvalifikace uchazečů proběhne 26. 2. 2014. Ti, kteří splní veškeré podmínky, se budou moci přihlásit do elektronické aukční síně. Aukce by měla proběhnout […]