Rubriky
Zprávy

Energetické úspory města a návrh Energetického plánu – DOTAZNÍK

Město Děčín se rozhodlo systematicky věnovat oblasti hospodaření s energiemi (a to i vzhledem k rostoucím cenám energií) s cílem dosáhnout v nejbližších letech výrazných úspor v oblasti městské energetiky. Zajímá nás váš pohled, co by město Děčín mělo dělat v oblasti šetření energiemi v rámci budov v jeho majetku (úřady, školy, atd.)

Prosíme, vyplňte dotazník s několika krátkými otázkami a řekněte nám svůj názor. Dotazník je anonymní.

Město Děčín vytvořilo prvotní návrh Energetického plánu města Děčín, který má pomoci vytyčit cestu ke snižování nákladů za energie, které musí město každoročně platit. Energetický plán stanovuje priority a navrhuje opatření v této oblasti pro příští roky. Návrh Energetického plánu si můžete stáhnout zde a v rámci dotazníku jej komentovat a připomínkovat. Vaše odpovědi v dotazníku budou inspirací pro další úpravu Energetického plánu.

Návrh energetického plánu vznikl ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Zdroj: Magistrát města Děčín