Rubriky
Zprávy

Hasiči varují před nebezpečím vzniku požárů

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje žádá občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při zacházení s otevřeným ohněm. Z důvodu velkého sucha v současné době hrozí extrémní nebezpečí vzniku požárů polních a lesních porostů. Hasiči žádají občany, aby ve volné přírodě přestali manipulovat jakýmkoli způsobem s otevřeným ohněm a to včetně kouření. I na svých pozemcích aby odložili pálení zahradního odpadu případně zakládání ohně k opékání na pozdější období, kdy pominou současná extrémní sucha. Jen za poslední měsíc bylo v Ústeckém kraji na linku tísňového volání nahlášeno 101 požárů travního a polního porostu a 40 požárů lesa. Některé z nich bylo nutno řešit mimořádným nasazením sil a prostředků a likvidace těchto požárů byla extrémně náročná. Všechny se doposud hasičům podařilo zlikvidovat tak, že nebyla zasažena lidská obydlí, nedošlo ke zraněním, ani ztrátám na životech. Situace pokračujícího sucha je ale velmi vážná.

Ing. Lukáš Marvan
komisař
tiskový mluvčí
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje