Rubriky
Zprávy

Město má koncepci bydlení na dvacet let

Zastupitelé schválili Koncepci bydlení statutárního města Děčín 2024–2044. Tento strategický materiál ovlivní život města v příštích 20 letech.

„V této podobě je koncepce zpracována poprvé v novodobé historii města, jedná se o rozvojový dokument, který dlouhodobě městu chyběl,“ říká Anna Lehká, náměstkyně primátora. Koncepce vychází z datových podkladů zpracovaných analytiky Ministerstva pro místní rozvoj. Představuje podobu bytové politiky Děčína s ohledem na předpokládaný vývoj obyvatelstva ve městě. Jedná se o živý dokument, který bude reagovat pomocí Akčních plánů na aktuální potřeby v dané oblasti. Mezi první kroky patří např. pasportizace bytového fondu města. Na tu naváže kategorizace bytů (v rámci prostupného bydlení určuje čtyři kategorie) a plán oprav, údržby a investic. Pracovní skupina, která bude připravovat akční plány, bude složena ze zástupců dotčených odborů MM Děčín, veřejných institucí a odborné veřejnosti včetně zástupců soukromých pronajímatelů bytů.

„Věřím, že se podaří uvést koncepci do života města a že se stane účelným a efektivním nástrojem nás všech,“ doplnila Anna Lehká. Koncepce včetně datového podkladu je ke stažení ZDE.

Zdroj: Magistrát města Děčín