Rubriky
Turisti Zprávy

Pokračují bezpečnostní a požárně preventivní těžby v okolí Doubice

Od května a během června pokračují v okolí obce Doubice požárně preventivní a bezpečnostní těžby. S využitím harvestoru jsou odtěžovány především smrkové souše, dřevo je z porostu odváženo. Účelem těžby je zajištění bezpečnosti návštěvníků při pohybu na turistických trasách a dalších lesních cestách. V případě vzniku požáru odstranění dřevní hmoty z porostu také usnadní hasičům pohyb v terénu a hašení ohně.

Požárně preventivní těžby v okolí obcí Národního parku České Švýcarsko jsou realizovány na základě doporučení, které správa parku nechala zpracovat Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Z doporučení IFERu vycházejí plochy, ze kterých mají být odtěženy souše, a současně návrhy, jaké druhy porostů na nich mají být zakládány, aby les v budoucnu byl proti ohni odolnější. Pokud jde o těžby, považuje správa NP doporučení IFERu za minimální a proto rozsah požárně preventivních těžeb podstatně navýšila.

Z porostů v okolí Doubice jsou proto v současné době těženy a odváženy souše na ploše zhruba 11 hektarů, v porostu zůstane jen zhruba 20 procent dřevní hmoty. Současně jsou odtěžovány i geograficky nepůvodní dřeviny, zejména modřín opadavý. Ten je sice zastoupen v poměrně malé míře, jeho odtěžení v rámci současného zásahu však vyloučí nutnost další těžby v budoucnu.

S dokončením těžeb a úklidem klestu do hromad či řad správa parku počítá před letními prázdninami. Těžby nepřináší žádné zásadní omezení pro návštěvníky na turistických trasách, je však potřeba počítat s pohybem techniky.

Po těžbách vzniká v okolí obcí nový les

V bezprostředním okolí obcí nahradí odtěžené souše a geograficky nepůvodní druhy takové dřeviny, které skladbou budou blíže přirozeným lesním porostům a současně zástavbu lépe ochrání před případným požárem. Již během podzimu loňského roku tak u Doubice správa parku i s pomocí dobrovolníků vysadila 18 tisíc sazenic buku lesního a zhruba 500 dubů. Tyto výsadby jsou chráněny před okusem zvěří, a to buď individuálními ochranami nebo oplocenkami. Letos na podzim k těmto výsadbám přibude dalších 18 tisíc buků a zhruba tisícovka dubů. Lesy okolo Doubice tak do budoucna budou nasměrovány do přírodě bližšího stavu a vrátí se do nich významnější měrou i dřevina, po které obec ostatně v minulosti nejspíše byla i pojmenována.

Souše z okolí Doubice v těchto dnech těží harvestor. Foto: Břetislav Jemelka

Souše z okolí Doubice v těchto dnech těží harvestor. Foto: Břetislav Jemelka

Na plochách po odumřelých smrkových kulturách zůstane jen asi 20 procent dřevní hmoty. To v případě vzniku požáru usnadní vedení hasebního zásahu. Foto: Břetislav Jemelka
Na plochách po odumřelých smrkových kulturách zůstane jen asi 20 procent dřevní hmoty. To v případě vzniku požáru usnadní vedení hasebního zásahu. Foto: Břetislav Jemelka
Vytěžené plochy jsou zalesňovány dřevinami s vyšší protipožární odolností, výsadby jsou chráněny proti zvěři. Foto: Břetislav Jemelka

Vytěžené plochy jsou zalesňovány dřevinami s vyšší protipožární odolností, výsadby jsou chráněny proti zvěři. Foto: Břetislav Jemelka

Zdroj: www.npcs.cz