Rubriky
Zprávy

Primátor: Prioritou je zlepšit situaci v Boleticích

Problémy v oblasti bezpečnosti v Boleticích jsou v posledních týdnech jedním z hlavních témat pracovních jednání vedení města. Vedení proto aktivně vyhodnocuje všechny podněty obyvatel a snaží se najít řešení, která povedou ke zklidnění situace.

Podle primátora Jiřího Anděla (ANO) patří Boletice k lokalitám, kterým je z hlediska bezpečnosti věnována zvýšená pozornost dlouhodobě.

„Boletice patří k částem města, kde se nepřetržitě pohybuje hlídka městské policie vybavená vozidlem. Pokrytí kamerovým systémem je v porovnání s řadou jiných lokalit opravdu nadstandardní. Podařilo se nám zvýšit v Boleticích počet asistentů prevence kriminality na dvě hlídky, které pomáhají každý den zejména v okolí školy, hřiště nebo v centru sídliště, kde se objevuje řada problémů,“ uvedl Jiří Anděl.

Doplnil, že hlavním problémem Boletic je značná volná bytová kapacita, bohužel mnohdy ve vlastnictví „obchodníků s chudobou“, jejichž přístup výrazně přispívá ke zhoršení situace. Jejich domy jsou často zanedbané ve špatném technickém stavu. V domech již byla provedena řada kontrol. Z domů totiž například běžně odpadává omítka, elektroinstalace je ve velmi špatném technickém stavu, chybějí protipožární prvky, rámy na balkonech jsou zrezivělé apod. Takový stav domů ohrožuje nejen samotné nájemníky, ale i veřejnost. Majitelé těchto domů jsou ochotni byt pronajmout komukoli bez ohledu na okolí, bez ohledu na to, v jakém

stavu obytné domy a byty jsou. Mezi nájemníky je bohužel značné procento těch, kteří na pravidla normálního soužití nehledí a pozornost nevěnují ani vlastní rodině. Děti z těchto rodin, bez jakéhokoli dohledu, bez jakéhokoli zájmu rodičů, se baví venku často způsobem, který ostatním obyvatelům život znepříjemňuje. A nejde samozřejmě jen o děti, ale i jejich rodiče, jejichž chování je mnohdy neakceptovatelné. Tito lidé nemají žádný vztah ke svému okolí, neboť z důvodu častého stěhování nepovažují Děčín za svůj „domov“.

„Venku je dohled nad pořádkem úkolem strážníků, i když ani ti nemohou být všude, a navíc pouze městská policie tento problém rozhodně nevyřeší. Hlavní cíl našich aktivit proto směřuje na majitele domů. Nečekáme na zázračné změny legislativy, ale snažíme se využívat všech zákonných možností, které máme. To je úkolem zejména stavebního úřadu. V kontrolách nám pomáhají hasiči, pracovníci hygieny nebo příslušníci policie. Vytvořili jsme koordinační skupinu, která se problémovými domy a jejich majiteli cíleně zabývá,“ popisuje Jiří Anděl.

Zklidnit a zlepšit situaci v Boleticích (a i v jiných lokalitách) je – a bude – běh na dlouhou trať, výsledky jsou ale již nyní patrné. Stačí zmínit kdysi nechvalně známou ubytovnu na Starém Městě, problémové bytovky na Kamenické ulici, domy v Rakovnické ulici a řadu dalších domů.

„Cíleným nátlakem se podařilo situaci na mnoha místech města výrazně zlepšit.

Věřím, že se to podaří i v Boleticích. Pracujeme na tom. Jen to nejde tak rychle, jak bychom si všichni přáli,“ dodal primátor Jiří Anděl.

Zdroj: Magistrát města Děčín