Rubriky
Zprávy

Druhou splátku za odpady je třeba uhradit do 30. listopadu 2021

Nejpozději do 30. 11. 2021 je třeba zaplatit druhou splátku místního poplatku za provoz systému nakládání shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Složenky na tuto splátku již byly Českou poštou rozeslány počátkem měsíce listopadu. Ti, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na listopad. Lidé, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou již na termín splatnosti upozorňováni.

Složenky také nejsou zasílány poplatníkům, v jejichž případech se vrátily na magistrát, protože nebyl adresát nalezen, nebo poplatníkům, kteří složenky opakovaně nezaplatili. Lidé, kteří změnili trvalý pobyt a nedostali složenku by měli kontaktovat správce poplatku. Poplatníci mají také povinnost nahlásit správci poplatku do 30 dnů každou změnu v ohlašovací povinnosti, tj. zejména doložit nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Nedoloží-li poplatník nárok na osvobození nebo úlevu ve stanovené lhůtě, tento nárok zanikne a není možné ho uznat zpětně. Od 1. 1. 2022 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Byla vydána na základě zákonné změny. Výše poplatku, termíny splatnosti i bankovní spojení se nemění.

S veškerými dotazy na placení poplatku se můžete obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 417). Telefonní i e-mailové kontakty na příslušné pracovníky oddělení občané naleznou na www.mmdecin.cz v odkazu Občan – Potřebuji si vyřídit – Další životní situace – Finance a poplatky.

Zdroj: Magistrát města Děčín