Rubriky
Dětem Zprávy

První patro nádražní budovy začne pro zájmové aktivity využívat DDM

Správa železnic upravila rozsáhlé nevyužité prostory celého 1. patra výpravní budovy v železniční stanici Děčín východ pro činnost zejména technických oborů Domu dětí a mládeže (DDM). Minulou středu 10. 11. došlo k slavnostnímu předání zrekonstruovaných prostor. Některé kroužky tu začnou působit od ledna.

„Mám velkou radost, že se podařilo tuto spolupráci domluvit a v až rekordním čase půl roku celou zrealizovat. Pokud mám správné informace, jedná se vůbec o první využití budovy železnice pro Dům dětí a mládeže v celé České republice.

Obrovským přínosem je přímé propojení železničních modelářů se skutečnou železnicí, kterou tak budou mít přímo pod okny. DDM tak získává pobočku v centru Děčína I a přesunem uvolní pro další rozvoj a kroužky své prostory na Teplické a v Březinách,“ uvedl náměstek primátora pro školství Martin Pošta podle nějž je velmi výhodná i poloha – jednak sem mohou jezdit lidé ze třech směrů vlakem, velmi blízko je navíc také autobusová zastávka a dopravní uzel městské a linkové dopravy v ulici Myslbekova.

Správa železnic pro činnost DDM upravila nevyužité prostory o rozloze cca 500 m2. Práce zahrnovaly celkovou opravu podlah, kompletní výmalbu prostor, opravu sociálního zařízení, rozvodů vody, kanalizace, plynu a systému vytápění ústředního topení, dále celkovou opravu elektroinstalací, kompletní výměnu vnitřních dveří a instalaci kamerového systému.

„Jsme rádi, že touto formou můžeme podporovat zájem dětí o drážní obory, které lze studovat na nedaleké střední průmyslové škole a najít pak uplatnění v mnoha perspektivních oborech na železnici. Správa železnic bude s kroužkem modelářů spolupracovat a umožní exkurze na svá pracoviště,“ řekl Martin Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Správy železnic v Ústí nad Labem.

„Svou pestrou činností v zájmových útvarech a akcemi chceme přilákat co nejvíce klientů, k čemuž přispějí i nové zrekonstruované prostory děčínského východního nádraží. Prostřednictvím zájmového vzdělávání dětí a mládeže chceme předávat kompetence, které často využijí i ve svém dalším profesním zaměření, třeba na železnici,“ uvedla Světluše Hochwalderová, ředitelka DDM Děčín.

Do nádražní budovy se přestěhují zájmové kroužky – železniční modelář a plastikový modelář. Kromě toho zde nově vznikne kroužek šití, zázemí tu najdou také letečtí modeláři.

Zdroj: Magistrát města Děčín