Rubriky
Kultura Zprávy

Město připravuje obnovu kašny na Masarykově náměstí

Kašna na Masarykově náměstí, která je raně modernistickým uměleckým dílem a ve své době reprezentovala pozici náhle se rozvíjejícího města, je v současné době bez původní bronzové sochařské výzdoby. Město připravuje zadání výtvarně architektonické soutěže rozdělené na dvě kategorie: 1. návrat replik původních soch z bronzu, 2. návrat soch navržených volnou tvorbou.

Dochované jsou pouze fotografie a nákresy kašny. Pro připomínku tohoto umělecky vysoce hodnotného díla významného vídeňského sochaře Rudolfa Emanuela Weyra, který tvořil i na vídeňském dvoře v Hofburgu, připravilo město prezentační panely, které jsou nainstalovány v městské knihovně, na zámku, v divadle a v budově magistrátu v ul. 28. října. Najdete zde informace o kašně s původní výzdobou, s šesti bronzovými figurálními plastikami, které ztvárňovaly pověst o vysvobození dívky.

V současné době město připravuje zadání výtvarně architektonické soutěže rozdělené na dvě kategorie, a to návrat replik původních soch z bronzu a návrat soch navržených volnou tvorbou, která splňuje podmínky: sochy budou umístěny ve stejném počtu a na původní místa, bude se jednat o realistickou figurální plastiku, která bude opět ztvárňovat pověst o vysvobození dívky, dcery dřevorubce, zakleté do pramene v Loubské rokli.

Zdroj: Magistrát města Děčín