Rubriky
Zprávy

Nabídka pronájmu bytu č. 8 v Lodní ulici

Nabízíme k pronájmu v souladu s platnými Pravidly pro přidělování bytů z majetku města formou obálkové metody k pronájmu byt č. 8 v objektu Lodní 1406, Děčín I. Jedná se o byt ve 3. podlaží domu s dálkovým vytápěním o celkové ploše 47,49 m2 a je určen maximálně pro dvě osoby. Výchozí cena nájemného pro výběrové řízení činí 3 495 Kč. Prohlídka bytu se uskuteční 5. 8. 2020 v 15 hodin a 6. 8. 2020 v 10 hodin, případně po dohodě s pracovnicí odboru místního hospodářství (tel. 412 593 171). nabídku na předepsaném tiskopise je třeba zaslat na magistrát do 11.8. 2020. Více informací najdete v příloze: