Rubriky
Zprávy

Děčín po šestnácti letech zvyšuje místní poplatek za odpad

Lidé v Děčíně platí od letošního roku místní poplatek za odpad ve výši 750 korun za rok na osobu. Poplatek se zvyšuje o 250 korun. Zvýšení navrhla pracovní skupina města zabývající se odpadovým hospodářstvím, následně ho odsouhlasila rada města a také zastupitelstvo města na mimořádném zasedání 20. prosince. Poplatek se v Děčíně zvyšuje poprvé od roku 2004, tedy po šestnácti letech.

Minimální zvýšení
„Přepočteno na týden stoupne poplatek za odpad na jednu osobu v průměru o necelých pět korun. Je třeba si uvědomit, že za patnáct let došlo k velkému nárůstu odpadů, lidé jich produkují stále více. Celý systém odpadového hospodářství stojí městkou pokladu rok od roku více,“ říká primátor města Jaroslav Hrouda. „Naší prioritou je čisté město, odpadovou problematiku proto řešíme velice intenzivně. Velmi důležité pro nás také je, aby lidé co nejvíce odpad třídili,“ dodává primátor.
Například v roce 2014 zaplatilo město Děčín za systém na svoz a likvidaci odpadů 48 milionů korun, na rok 2020 se tato částka odhaduje na více než 60 milionů korun. Zvýšení poplatku by mělo ročně do městské poklady přinést cca 12 milionů korun. Ročně se na poplatku za odpad v Děčíně vybere přibližně 21 milionů korun.

Dluhy za odpady
Současně se ale zvyšuje částka, kterou lidé městu za odpady dluží. V současné době činí téměř 28 milionů korun.

Místní poplatek za odpad má v Děčíně povinnost platit přibližně padesát tisíc obyvatel. Poplatek hradí lidé s trvalým pobytem, cizí státní příslušníci s povoleným pobytem; vlastníci domů, bytů a rekreačních objektů, v nichž nemá trvalý pobyt žádná fyzická osoba.

Test obsahu kontejneru: Polovinu odpadu lze třídit
Město Děčín ve spolupráci s Technickými službami a.s. provedlo v prosinci rozbor obsahu náhodně vybraného „černého“ kontejneru na směsný komunální odpad. Výsledek testu ukázal, že lidé do těchto kontejnerů zcela zbytečně vyhazují i odpad, který je materiálově využitelný a patří do „barevných“ kontejnerů na tříděný odpad.

„Rovnou polovinu obsahu kontejneru tvořil odpad, který je možné třídit. Pokud by do kontejneru na komunální odpad lidé vyhazovali pouze dále nevyužitelný odpad, bylo by možné směsný odpad svážet méně častěji, a naopak tříděný odpad častěji,“ upozorňuje vedoucí provozu Technických služeb Petr Prejza.

V kontejneru, který byl náhodně vybrán v lokalitě na Starém Městě, byly například plasty, skleněné láhve, kartonový papír, plechovky, které patří do tříděného odpadu, nebo listí, které patří do bioodpadu.

„Směsný komunální odpad z „černých“ popelnic a kontejnerů se v současné době skládkuje, a to je zatížené poplatkem. Po přijetí nového zákona o odpadech bude skládkování velmi pravděpodobně zpoplatněno i násobně více. Cílem je tedy odpady třídit více a kvalitněji s cílem následné recyklace. Nejsnazší a nejlevnější cesta je třídit přímo v místě vzniku odpadů do „barevných“ nádob na jednotlivé druhy odpadů, např. systémem door-to-door, tak jak je úspěšně vyzkoušeno např. v některých lokalitách v Teplicích či v Hradci Králové,“ uzavírá Petr Prejza.

Zdroj: Magistrát města Děčín