Rubriky
Zprávy

10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

zasedani_zastupitelstvoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. prosince 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 15.12.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM16100101 Určení ověřovatelů zápisu
ZM16100102 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM16100201 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
ZM16100301 Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017
4 Ostatní záležitosti
ZM16100401 Návrh Dodatku č. 12 ke Smlouvě o úvěru č. 2224/09/LCD ze dne 27.10.2009
ZM16100402 Projekt „Modernizace varovného a informačního systému“
ZM16100403 Zápis č. 8/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 16.11.2016
ZM16100404 Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 a návrh Smlouvy
ZM16100405 Obecně závazná vyhláška č. 4/2016 o omezení potulného pouličního umění.
ZM16100406 Obecné závazná vyhláška statutárního města Děčín č. 3/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM16100407 Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2017
ZM16100408 Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny
ZM16100409 Návrh na schválení soudního smíru s panem ***************
ZM16100410 UV Lampy do bazénů Aquaparku v Děčíně
ZM16100411 Úprava přechodu pro chodce v ulici 2. polské armády
ZM16100412 Reko střecha – III. etapa
ZM16100413 ZŠ Březová odborné učebny.
5 Odprodej pozemků
ZM16100501 Prodej částí pozemků v k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM16100502 Prodej pozemku p. č. 77/12 v k. ú. Děčín – záměr
ZM16100503 Prodej části pozemku p. č. 249/2 k. ú. Děčín a
ZM16100504 Směna pozemků k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM16100505 Prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM16100506 Prodej části pozemku p.č. 1037/1 v k.ú. Horní Oldřichov – záměr N
ZM16100507 Prodej pozemku p.č. 732 k.ú. Křešice u Děčína
ZM16100508 Prodej pozemků p.č. 3466/25, 3466/16 v k.ú. Podmokly
ZM16100509 Prodej pozemku p.č. 114 v k.ú. Děčín – Staré Město
ZM16100510 Prodej pozemku p.č. 268 v k.ú. Vilsnice
ZM16100511 Prodej pozemků p.č. 899/50 a 899/34 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM16100512 Prodej id. ½ pozemků k.ú. Velká Veleň
ZM16100513 Prodej pozemků v k.ú. Bynov
ZM16100514 Prodej pozemku st.p.č. 137 k.ú. Loubí u Děčína
ZM16100515 Prodej části pozemku p.č. 505 k.ú. Lesná u Děčína
ZM16100516 Bezúplatný převod pozemku p.č. 673/3 v k.ú. Děčín
ZM16100517 Pozemek p.č. 2341/2 k.ú. Děčín – schválení smlouvy
ZM16100518-19 Výkup částí pozemků pod místní komunikací v k.ú. Dolní Žleb
ZM16100520 Prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly – dohadovací řízení
ZM16100521 Prodej pozemků p.č. 121/3, p.č. 121/4 k.ú. Krásný Studenec – dohadovací řízení
ZM16100522 Prodej částí pozemků p.č. 78 a 79/1 v k.ú. Podmokly
ZM16100523 Prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město
6 Informace o činnostech orgánů města
ZM16100601 Informace o činnostech orgánů města
7 Diskuse a závěr

Zdroj: Magistrát města Děčín