Rubriky
Zprávy

Děčín hledá městského architekta

decin_architektura_alesoRadnice chce zřídit funkci městského architekta. Město Děčín proto vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Architekt statutárního města Děčín“. Předmětem této zakázky je provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v samostatné a přenesené působnosti. Územní rozsah jeho činnosti se kryje s územím statutárního města Děčína.

Bližší informace včetně zadávacích podmínek byly zveřejněny dne 2.9.2016 zde https://zakazky.mmdecin.cz/contract_display_740.html. Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.10.2016 ve 13:00 hodin. Hodnocení proběhne dvoukolově za účasti renomovaných architektů a jmenovaných členů rady města.

Složení komise:
ing. arch. Marek Janatka, PhD. městský architekt v Chrudimi, spoluautor metodiky České komory architektů k problematice městských architektů.
ing. arch. Michal Kuzemenský, vedoucí ateliéru architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT, člen týmu re:architekti, který se věnuje projektu obnovy Podmokel.
ing. arch. Petr Lešek, garant OTTA (otevření think tank architektů) při České komoře architektů, autor metodických materiálů ČKA „Architektura pro komunální politiku“ a „Architektura pro venkov“, člen ateliéru Projektil architekti.
Mgr. Marie Blažková, primátorka
ing. Valdemar Grešík, 3. náměstek primátorky
Mgr. Otto Chmelík, předseda Komise urbanistiky a životního prostředí
Mgr. Milan Rosenkranc, člen městského zastupitelstva

Zdroj: Magistrát města Děčín