Rubriky
Politika Zprávy

7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

zastupitelstvo_alesoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 22. září 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín, 
konaného dne 22. 9. 2016

 

Bod
Číslo materiálu
Název bodu
Název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 07 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 07 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 7.  zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 07 02 01 Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016
ZM 16 07 03 01 Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2016
4 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
ZM 16 07 04 01 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016
5 Návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok 2016
ZM 16 07 05 01 Návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok 2016
6 Informace o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu statutárního města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., Praha, na jiného společníka nebo jinou osobu
ZM 16 07 06 01 Informace o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu statutárního města Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha, na jiného společníka nebo jinou osobu
7 Změna stanov společnosti Technické služby Děčín a.s.
ZM 16 07 07 01 Změna stanov společnosti Technické služby Děčín a.s.
8 Dotace pro společnost AMICI DECINI na provoz Turistického informačního centra hlavní nádraží
ZM 16 07 08 01 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provozování turistického informačního centra
9 Ostatní záležitosti
ZM 16 07 09 01 Návrh na zrušení usnesení
ZM 16 07 09 02 Žádost  o prominutí poplatku z prodlení
ZM 16 07 09 03 Žádost  o prominutí poplatku z prodlení
ZM 16 07 09 04 Žádost  o prominutí poplatku z prodlení
ZM 16 07 09 05 Zápis č. 5/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 15.06.2016
ZM 16 07 09 06 Zápis ze 16. zasedání kontrolního výboru ze dne 16.06.2016
ZM 16 07 09 07 Prodej objektu čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I – záměr
ZM 16 07 09 08 Žádost o přímý odprodej objektu čp. 32, ul. Drážďanská, Děčín XVI – záměr
ZM 16 07 09 09 Žádost o navýšení vyrovnávací platby na rok 2016 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016
ZM 16 07 09 10 Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytování příspěvku na provoz a investičního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín
ZM 16 07 09 11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Fokus Labe
ZM 16 07 09 12 Mimořádná dotace Mateřskému centru Bělásek, z.s.
ZM 16 07 09 13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM 16 07 09 14 Dodatek č. 1 k Dohodě o vypořádání zhodnocení nemovitých věcí
10 Odprodej pozemků
ZM 16 07 10 01 Pozemek p.č. 1076/1 v k.ú. Děčín – Staré Město – věcné břemeno
ZM 16 07 10 02 Pozemek p.p.č. 1207/1 v k.ú. Bynov – věcné břemeno – revokace
ZM 16 07 10 03 Směna částí pozemků v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 04 Prodej části pozemku p.č. 505 k.ú. Lesná u Děčína – záměr
ZM 16 07 10 05 Prodej pozemku st.p.č. 137 k.ú. Loubí u Děčína – záměr
ZM 16 07 10 06 Prodej pozemků v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 07 Prodej pozemku p.č. 2955/1 k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 07 10 08 Prodej části pozemku p.č. 604/5 k.ú. Děčín-Staré Město – záměr
ZM 16 07 10 09 Prodej části pozemku p.č. 306/9 v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 07 10 10-11 Prodej částí pozemků p.č. 2889/65 a 2889/119 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 12 Prodej částí pozemku p.č. 676/1 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 13 Prodej pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – záměr
ZM 16 07 10 14 Prodej pozemku p.č. 1587 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 15 Prodej části pozemku p.č. 845/10 v k.ú. Bynov – záměr
ZM 16 07 10 16 Prodej id. ½ pozemků k.ú. Velká Veleň – záměr
ZM 16 07 10 17 Prodej pozemku p.č. 1019 k.ú. Krásný Studenec – záměr
ZM 16 07 10 18 Prodej části pozemku p.č. 2889/50 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 19 Prodej částí pozemků p.č. 496 a p.č. 509/1 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 07 10 20 Prodej části pozemku p.č. 674 v k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM 16 07 10 21 Prodej částí pozemku p.č. 766/2 k.ú. Nebočady
ZM 16 07 10 22 Prodej pozemku p.č. 3047 k.ú. Podmokly
ZM 16 07 10 23-24 Prodej částí pozemku p.č. 110/1 k.ú. Boletice nad Labem
ZM 16 07 10 25 Pozemky k.ú. Děčín a k.ú. Děčín-Staré Město – bezúplatný převod
ZM 16 07 10 26 Pozemek p.č. 761/154  k.ú. Bynov – bezúplatný převod, smlouva
ZM 16 07 10 27 Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 2910/1 v k.ú. Děčín
ZM 16 07 10 28 Bezúplatný převod pozemku p.č. 673/3 v k.ú. Děčín
ZM 16 07 10 29 Bezúplatný převod pozemku p.č. 968 v k.ú. Vilsnice
ZM 16 07 10 30 Pozemek p.č. 2341/2  k.ú. Děčín – výkup
ZM 16 07 10 31 Pozemky p.č. 568, p.č. 655 k.ú. Děčín – nabytí
ZM 16 07 10 32 Nabytí nemovitosti v k.ú. Jestřebí u České Lípy
ZM 16 07 10 33 Prodej pozemku p.č. 268 v k.ú. Vilsnice – záměr
11 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 07 11 01 Informace o činnostech orgánů města
12 Diskuse a závěr

 

Zdroj: Magistrát města Děčín