Rubriky
Zprávy

Nový druh netopýra pro České Švýcarsko

České Švýcarsko, 19. 9. 2016 Nový druh netopýra pro region Českého Švýcarska zaznamenali chiropterologové z národního parku České Švýcarsko ve čtvrtek, 8. září 2016, během monitoringu netopýrů v kaňonu Labe. Jedná se o netopýra brvitého (Myotis emarginatus), který v České republice patří mezi kriticky ohrožené druhy. České Švýcarsko tak nově představuje aktuální severozápadní hranici rozšíření tohoto druhu v Evropě. V sousedním Saském Švýcarsku tento netopýří druh dosud zaznamenán nebyl.

„Kromě jiného je České Švýcarsko také významnou netopýří oblastí, včetně nově zaznamenaného netopýra brvitého je zde potvrzen výskyt dvaceti druhů, přičemž v celé České republice se můžeme setkat se sedmadvaceti druhy,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Domníváme se, že by se v naší oblasti mohl vyskytovat ještě jeden dosud nezjištěný druh, zbývajících šest druhů je teplomilných a není příliš pravděpodobné, že by se v dohledné době rozšířili až k nám.“

Monitoring netopýrů chiropterologové prováděli v oblasti národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Stavy netopýrů jsou sledovány průběžně, a to jak v letních koloniích, tak i na zimovištích. Počty těchto létajících, hmyzožravých savců, byly v minulosti na ústupu zejména kvůli úbytku vhodný prostor pro zakládání letních kolonií či zimování. Právě díky ochraně zimovišť, ale také osvětě mezi veřejností, se v posledních letech daří populace netopýrů stabilizovat. Řada druhů je totiž do značné míry závislá na nevyužívaných prostorách staveb a tím současně na toleranci jejich výskytu ze strany majitelů objektů. „S mnoha majiteli nemovitostí, ve kterých netopýři nacházejí vhodný životní prostor, jsme v kontaktu a za vstřícný přístup jim děkujeme, právě tak jako všem, kteří mají rádi nejen netopýry, ale přírodu Českého Švýcarska jako takovou,“dodává Pavel Benda.


Nový druh netopýra pro České Švýcarsko: Netopýr brvitý (Myotis emarginatus) byl chiropterology z NP České Švýcarsko potvrzen v rámci pravidelného monitoringu netopýrů. Po zdokumentování byl opět vypuštěn do přírody. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz