Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo referenta nebo referentky sociálních věcí

magistrát podmokly_alesoTajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice – referenta / referentky sociálních věcí.

Tento druh práce je zaměřen na výkon agend sociální práce, je zařazen do 9. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místem výkonu práce je Děčín. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Nástup do pracovního poměru od 01. 7. 2016, příp. dle dohody.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín