Rubriky
Zprávy

Referent/referentka sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátora/kurátorky pro děti a mládež

Tajemník magistrátu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice referenta/referentky sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátora/kurátorky pro děti a mládež. Přihlášku je třeba doručit do 28. 4. 2021. Podrobnosti najdete zde. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ŠJ Sládkova

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 21 06 39 03 ze dne 23.03.2021 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního […]

Rubriky
Zprávy

Referent/referentka hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství

Tajemník magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice, referenta/referentky hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství. Práce spočívá v zajištění správy a kontroly majetku města a majetku ve výpůjčkách příspěvkovým organizacím města, včetně zajišťování oprav, údržby a drobných stavebních investic majetku a výkonu technického dozoru. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat […]

Rubriky
Zprávy

Děčín vyhlásil zakázky za 450 milionů korun na údržbu města

Děčín hledá nové dodavatele, kteří budou na území města zajišťovat nakládání s odpady, sběrný dvůr, údržbu komunikací a zeleně v následujících letech. Vyhlášení nadlimitních veřejných zakázek na služby související s údržbou města v celkové předpokládané hodnotě 450 milionů korun bez DPH schválila rada města. Konkrétně se jedná o tyto služby: nakládání s odpady, sběrný dvůr, údržbu komunikací a údržbu zeleně. […]

Rubriky
Zprávy

Magistrát města Děčín vyhlašuje 3 výběrová řízení

Referent/referentka vodního hospodářství Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky vodního hospodářství. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 4.2. 2021. Více informací najdete zde. Referent/referentka státní správy a samosprávy odboru školství a kultury Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky státní správy a […]