Rubriky
Zprávy

Referent/referentka hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství

Tajemník magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice, referenta/referentky hospodaření s majetkem do odboru místního hospodářství. Práce spočívá v zajištění správy a kontroly majetku města a majetku ve výpůjčkách příspěvkovým organizacím města, včetně zajišťování oprav, údržby a drobných stavebních investic majetku a výkonu technického dozoru. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat […]

Rubriky
Zprávy

Magistrát města Děčín vyhlašuje 3 výběrová řízení

Referent/referentka vodního hospodářství Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky vodního hospodářství. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 4.2. 2021. Více informací najdete zde. Referent/referentka státní správy a samosprávy odboru školství a kultury Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo úředníka/úřednice – referenta/referentky státní správy a […]

Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení – Úředník/úřednice – referent/referentka sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátorů/kurátorek pro děti a mládež

Tajemník magistrátu města Děčín vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa úředníků/úřednic – referentů/referentek sociálních věcí pro zajišťování agendy kurátorů/kurátorek pro děti a mládež. Termín podání přihlášky do výběrového řízení je 27.1.2021. Podrobnosti najdete zde. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na dvě pracovní místa referentů/referentek územního plánování

Tajemník magistrátu vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní místa referentů/referentek územního plánování. Přihlášku je třeba doručit do 11.11. 2020. Více informací najdete zde. Zdroj: Magistrát města Děčín

Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Centra sociálních služeb, p.o.

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 20 19A 38 03 ze dne 22.10. 2020 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Děčín po dobu mateřské a následně rodičovské dovolené. Přihlášku do výběrového řízení je třeba podat do 6.11. 2020. Podrobnosti najdete zde. Zdroj: Magistrát města Děčín